სეზონი
08-09
სეზონი
09-10
სეზონი
10-11
სეზონი
11-12
სეზონი
12-13
სეზონი
13-14
სეზონი
14-15
სეზონი
15-16
 

მთავარი კალენდარი/შედეგები გუნდები სტატისტიკა
სეზონის კალენდარი
07.12.15
07.12.15 17:45
ქ. გორი
09.12.15
09.12.15 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
09.12.15 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
09.12.15 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
09.12.15 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
09.12.15 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
09.12.15 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
11.12.15
11.12.15 16:30
ქ. ქუთაისი
13.12.15
13.12.15 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
13.12.15 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
13.12.15 15:30
ქ. ფოთი
13.12.15 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
13.12.15 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
13.12.15 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
14.12.15
14.12.15 16:00
ქ. გორი
20.01.16
20.01.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.01.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.01.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.01.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.01.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.01.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
21.01.16
21.01.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
21.01.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
21.01.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
21.01.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
21.01.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
22.01.16
22.01.16 16:00
ქ. ქუთაისი
23.01.16
23.01.16 11:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
25.01.16
25.01.16 15:00
ქ. ფოთი
25.01.16 16:00
ქ. ქუთაისი
26.01.16
26.01.16 15:00
ქ. გორი
27.01.16
27.01.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
27.01.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
27.01.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
27.01.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
28.01.16
28.01.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
29.01.16
29.01.16 14:00
ქ. ქუთაისი
01.02.16
01.02.16 15:00
ქ. გორი
03.02.16
03.02.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
03.02.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
03.02.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
08.02.16
08.02.16 15:00
ქ. ფოთი
08.02.16 15:00
ქ. გორი
10.02.16
10.02.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
10.02.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
10.02.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
10.02.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
10.02.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
11.02.16
11.02.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
12.02.16
12.02.16 16:40
ქ. ქუთაისი
15.02.16
15.02.16 14:00
ქ. გორი
17.02.16
17.02.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
17.02.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
17.02.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
17.02.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
22.02.16
22.02.16 15:00
ქ. ფოთი
24.02.16
24.02.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
24.02.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
01.03.16
01.03.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
01.03.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
01.03.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
06.03.16
06.03.16 15:30
ქ. ფოთი
10.03.16
10.03.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
10.03.16 17:00
ქ. გორი
11.03.16
11.03.16 16:15
ქ. ქუთაისი
15.03.16
15.03.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
15.03.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
15.03.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
19.03.16
19.03.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
03.04.16
03.04.16 10:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
03.04.16 11:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
03.04.16 13:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
03.04.16 15:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
03.04.16 17:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
03.04.16 18:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
03.04.16 20:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
04.04.16
04.04.16 17:00
ქ. გორი
04.04.16 18:00
ქ. რუსთავი
07.04.16
07.04.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
07.04.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
07.04.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
07.04.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
08.04.16
08.04.16 16:00
ქ. ქუთაისი
11.04.16
11.04.16 17:45
ქ. რუსთავი
11.04.16 17:45
ქ. ქუთაისი
12.04.16
12.04.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
12.04.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
12.04.16 16:30
ქ. ფოთი
12.04.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
12.04.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
14.04.16
14.04.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
14.04.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
14.04.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
14.04.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
14.04.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
15.04.16
15.04.16 16:00
ქ. რუსთავი
15.04.16 16:00
ქ. თელავი
16.04.16
16.04.16 17:00
ქ. ქუთაისი
17.04.16
17.04.16 16:00
ქ. თელავი
18.04.16
18.04.16 16:30
ქ. ფოთი
19.04.16
19.04.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.04.16
20.04.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.04.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.04.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.04.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
22.04.16
22.04.16 16:40
ქ. ქუთაისი
25.04.16
25.04.16 15:00
ქ. ფოთი
25.04.16 16:00
ქ. თელავი
26.04.16
26.04.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
26.04.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
26.04.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
26.04.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
26.04.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
27.04.16
27.04.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
27.04.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
27.04.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
27.04.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
27.04.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
27.04.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
05.05.16
05.05.16 18:00
ქ. რუსთავი
06.05.16
06.05.16 16:30
ქ. ქუთაისი
07.05.16
07.05.16 16:30
ქ. ქუთაისი
09.05.16
09.05.16 16:00
ქ. რუსთავი
09.05.16 17:00
ქ. თელავი
10.05.16
10.05.16 15:00
ქ. თბილისი
12.05.16
12.05.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
12.05.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
12.05.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
13.05.16
13.05.16 16:00
ქ. რუსთავი
13.05.16 17:00
ქ. თელავი
15.05.16
15.05.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
15.05.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
15.05.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
15.05.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
15.05.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
16.05.16
16.05.16 14:00
ქ. რუსთავი
16.05.16 17:00
ქ. გორი
17.05.16
17.05.16 15:00
ქ. თბილისი
18.05.16
18.05.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
18.05.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
18.05.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
18.05.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
18.05.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
19.05.16
19.05.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
19.05.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
19.05.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
19.05.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
20.05.16
20.05.16 15:00
ქ. თბილისი
21.05.16
21.05.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
21.05.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
21.05.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
22.05.16
22.05.16 11:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
22.05.16 12:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
22.05.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
22.05.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
22.05.16 19:45
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
23.05.16
23.05.16 15:00
ქ. თელავი
27.05.16
27.05.16 15:00
ქ. თელავი
27.05.16 15:15
ქ. გორი
29.05.16
29.05.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
29.05.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
30.05.16
30.05.16 15:00
ქ. ქუთაისი
30.05.16 15:20
ქ. რუსთავი
30.05.16 15:30
ქ. თელავი
31.05.16
31.05.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
31.05.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
31.05.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
01.06.16
01.06.16 15:00
ქ. ქუთაისი
03.06.16
03.06.16 15:00
ქ. თელავი
03.06.16 15:15
ქ. გორი
05.06.16
05.06.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
05.06.16 15:00
ქ. თბილისი
05.06.16 16:15
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
05.06.16 18:00
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
06.06.16
06.06.16 15:00
ქ. თელავი
06.06.16 18:20
ქ. გორი
07.06.16
07.06.16 16:30
ქ. თელავი
08.06.16
08.06.16 16:40
ქ. თელავი
09.06.16
09.06.16 14:30
ქ. თბილისი ოლიმპიური სასახლე
10.06.16
10.06.16 15:00
ქ. თელავი
10.06.16 15:00
ქ. რუსთავი
10.06.16 15:15
ქ. გორი
2008 – 2012 © u-20.ge
საიტის შექმნა და მხარდაჭერა — Modart Image
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890